אורתן בע"מ

750
עגלת חמצן ל-2 בלונים

עגלת חמצן ל-2 בלונים
2 גלגלי אוויר + 2 גלגלים קטנים
אחוריים,כולל שרשרת נעילה,מתקפלת

דילוג לתוכן