אורתן בע"מ

752
עגלת חמצן

עגלת חמצן
עם כף מיוחד לבלון אחד 40 ליטר,2 גלגלי גומי מלאים
2 גלגלים אחוריים,כולל שרשרת נעילה,מתקפלת

דילוג לתוכן