אורתן בע"מ

546
סל להרמת אדם

סל להרמת אדם
במת הרמה בטיחותית המורמת ע"י מלגזה- כל מתקן נושא
תעודת בודק מוסמך, המאושרת לפי תקנות הבטיחות.

 

דילוג לתוכן