משרד 03-6998148
 
 
 
 
 
 
 
 
אורתן בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עגלות מסלולים עגלות לפינוי מגשים מנירוסטה

 
 
 
 
עגלת מסלולים
 
 
 
עגלת מסלולים רחבה
 
 
 
 
 
 
570-1- עגלה 18 מסלולים לתבניות סטנדרטיות 40/60
מפתח 410x610 מ"מ ובגובה 1741 מ"מ


 
 
 
570- עגלה 18 מסלולים לתבניות סטנדרטיות 40/60
מפתח 410x610 מ"מ ובגובה 1741 מ"מ

 
 
 
 
 
 
 
ניתן לקבל עגלות גם למגשים 45x65 ,50x70 לפי הזמנה וכן ניתן לקבל עגלות לתצוגה/שיפוע

 

עגלות נירוסטה מסלולים/הגשה

 
 
 
 
 
עגלת גסטרונום
 
 
 
 
 
 
 
 
 
572-עגלת נירוסטה 18 מסלולים לגסטרונום 2/1
במידה: 65/53
מתאים גם לגסטרונום 1/1 במידה: 53/32.5
מפתח 383x580 ובגובה 1740 מ"מ
עגלה נירוסטה 18 מסלולים 2/1
עגלת נירוסטה 18 מסלולים 1/1

 
 
 
 
 
 
 

עגלות נירוסטה לתנורים

 
 
 
 
 
עגלה לתנור
 
 
 
עגלת מסלולים מנירוסטה
 
 
 
 
 
 
 
** ניתן לקבל לפי הזמנה עגלות נירוסטה לתנור בישול
(רציונל וכו') בתבניות 1/1 ו-2/1
** ניתן לקבל לפי הזמנה מיוחדת עגלות נירוסטה לקירור/הקפאה
למגשים בכל הגדלים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
עגלת מסלולים לתנור
 
 
 
עגלות לתנורים
 
 
 
 
 
*** ניתן לקבל לפי הזמנה עגלות נירוסטה לתנור בישול
(רציונל וכו') בתבניות 1/1 ו-2/1
*** ניתן לקבל לפי הזמנה מיוחדת עגלות נירוסטה
לקירור/הקפאה למגשים בכל הגדלים

 
 
 
 
 
עגלות ללחמים
 
 
 
עגלה לתבניות
 
 
 
 
 
 
 
עגלה לתבניות רחבה
 
 
 
עגלה לתנור