משרד 03-6998148
 
 
 
 
 
 
 
 
אורתן בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

סל הרמה למלגזה סל אדם למלגזה סל להרמת אדם-אורתן

 
 
 
 
סל הרמה למלגזה
 
 
 
סל אדם למלגזה
 
 
 
סל להרמת אדם
 
 
 
 
 
546
סל להרמת אדם במת הרמה בטיחותית המורמת ע"י מלגזה
הסלים מלווים בתעודת בוחן מוסמך ע"י משרד העבודה
 
 
 

פסלתון-מיכל פסולת להיפוך ופינוי פסולת בעזרת מלגזה-אורתן

 
 
 
 
 
 
פסולתן לפינוי פסולת בעזרת מלגזה
 
 
 
 
 
 
 
פח מתהפך למלגזה
 
 
 
 
 
547
פסולתן- מיכל פסולת להיפוך ע"י מלגזה
ריקון המיכל נעשה ע"י היפוכו לאחר פתיחת הנצרה בלבד,
לאחר הריקון המיכל חוזר בעצמו למצבו הרגיל וננעל באופן אוטומטי
הרמת המיכל נעשה ע"י מלגזה
ניתן לקבל פחים בנפחים שונים בהתאם לדרישות הלקוח
קיימת אופציה לתוספת גלגלים ואפשרות למכסה
 
 
 
 
 
מיכל היפוך למלגזה עם מכסה
 
 
 
מיכל היפוך למלגזה
 
 
 
 
 
ניתן לייצר פסלתונים עם מכסה
עובי הדופן של הפסולתון 3 מ"מ,
עובי בסיס לקלשוני המלגזה 6 מ"מ
הפסולתן מגיע במספר נפחים,וניתן לייצר פסולתנים בהתאם לדרישות הלקוח.